Kvinnokartan

Transtrands Kvinnokarta

Under våren 2020 har hembygdsföreningen genom ett mini-projekt tagit fram en kvinnohistorisk guide/kvinnokarta för visa på Transtrands historia ur en kvinnlig synvinkel. Detta eftersom kvinnors stora betydelse för bygdens utveckling och historia behöver synliggöras.
Transtrands kvinnokarta har producerats dels som en tryckt guide, och dels som en digital karta. Med hjälp av kvinnokartan kan du läsa om några av alla de kvinnor som levat och verkat i Transtrand. Platserna som hänvisas till kan vara där en person vuxit upp, levt eller verkat. Då många av de platser som anges inte finns kvar eller har genomgått stora förändringar, kan det vara svårt att hitta platsen.
För att underlätta orientering finns därför guiden/kvinnokartan även digitalt. I den digitala kartan finns fler personer och platser än de som inkluderats i den tryckta versionen. Den digitala kartan är en adressdatabas med kartkoordinater som kommer att utökas allt eftersom.

Medparten av de platser och adresser som omnämns i kartan är idag privatägda. Kom därför ihåg att iaktta sunt förnuft om du besöker någon av platserna.

Den tryckta versionen finns att köpa på Olnispa – innan vi vet vad tryckningen går på vågar vi inte säga ett pris, men vi diskuterade 40 kr

Den digitala kartan kommer du åt genom denna länk  förutatt att du använder ett Googlekonto – gmail.com. Markera länken och välj kommandot – öppna länk. Om ett meddelande kommer upp som säger att du måste vara inloggad för att se kartan trycker du bara på Logga in.

https://www.google.se/maps/@61.1110684,13.1813387,11z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1c2iCkVFu-pvt_E_KfuIjvg04D9OgThDW?hl=sv

Om du klickar på den här länken kan du läsa om alla duktiga kvinnor i Transtrand. En pdf-fil laddas ner och måste öppnas.


Rulla till toppen