Byskolan

Osandens skola, Olnispagården Sälen – Skolmuseum

På västra sidan om vägen, vid Olnispagården, ligger en av socknens allra äldsta skolhus; Osandens småskola. Skolan, som låg i byn Osanden (ca 3 km norr om Sälens by), var i bruk åren 1863 – 1917. Därefter användes stugan som privatbostad i många år innan den flyttades till Olnispagården i slutet av 1970-talet. Nu är skolan inredd som skolmuseum.

Stugan består av skolsal och kammare där läraren bodde. Inredningen är original men även insamlad från olika nedlagda skolor i socknen och spänner över tiden 1800-1900-talen. Detsamma gäller skolmaterialet. I det lilla rummet som var lärarinnans hem förvaras också slöjdartiklar bland annat vackra verk från flickornas sy- och stickslöjd. Visningsexemplar tillverkade av Maria Olsson i Transtrand.

Småskollärarinnan Agnes Larsson (1895-1979) från Trimsheden har stor del i att Hembygdsföreningen kan visa detta fina skolmuseum. Hennes insamling av skolmaterial har gjort museet möjligt.   

Rulla till toppen